Vilka problem kan uppstå längs vägen?

 In

Det första som sker när en ansökan lämnats in till den europeiska myndigheten, EUIPO, är att en granskare bedömer huruvida ansökan uppnår de formella kraven samt om märket innehar erforderlig särskiljningsförmåga. Under denna del av processen kan ett s.k. föreläggande utfärdas, vilket vi i sådant fall rapporterar till er tillsammans med alternativa tillvägagångssätt. När granskaren handlagt ansökan publiceras den för invändning, varpå en potentiell tidigare rättighetshavare kan lämna in en invändning mot registreringen av ert varumärke. Även detta rapporteras till er och vi diskuterar oss fram till vidare agerande.

Dessa två typer av hinder kan alltså uppstå, men förhoppningen är såklart alltid en friktionsfri process.